PROFESIONÁLNÍ STANOVENÍ ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE

PŘESNÉ, SNADNÉ, RYCHLÉ A BEZ RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ

SpinalMouse® je zařízení, které bylo vyvinuto pro diagnostiku zakřivení páteře a určení mobility jednotlivých segmentů v sagitální a frontální rovině.

Vyšetření je snadné, rychlé a přesné.

Na základě porovnání s radiologickými vyšetřeními lze konstatovat, že výsledky měření se vyznačují vysokou validitou a reliabilitou.

Hlavním přínosem SpinalMouse® je neinvazivnost a absence radiačního záření a chemických látek.

Existuje celá řada oblastí, kde může být SpinalMouse® použit – jak na klinické, praktické úrovni tak i ve výzkumu. Údaje získané pomocí SpinalMouse® umožňují dodržování nastavených cílů intervenční léčby či terapie.

Při vlastním měření se SpinalMouse® odvaluje po kůži podél páteře a jeho snímač sleduje tvar a úhly trnů obratlů. Existuje silný vztah mezi povrchem, na kterém se měření provádí a středovou osou páteře. Měřicí hlava automaticky zaznamenává obrys páteře v sagitální a frontální rovině a výsledkem jsou klinicky relevantní data. Hrubá data jsou přenášena pomocí Bluetooth do počítače a vyhodnocována pomocí SpinalMouse® softwaru. Prostředí softwarového programu je uživatelsky přívětivé, umožňuje přehlednou prezentaci a analýzu nashromážděných dat.

Z naměřených dat můžeme odečíst informace o:

Postoji

 • Kyfóza
 • Lordóza
 • Postavení pánve
 • Segmentální úhly
 • Délka zad
 • Frontální rovina (Skolióza)

Mobilitě

 • Rozsah pohybu z flexe do extenze
 • Rozsah pohybu ze vzpřímeného stoje do flexe
 • Rozsah pohybu ze vzpřímeného stoje do extenze
 • Laterální úklon
 • Segmentální mobilita

Technická specifikace

Velikost

SpinalMouse® 140 x 110 x 50 mm

Dokovací stanice 210 x 150 x 110 mm

 

Hmotnost

SpinalMouse® 210 g (včetně baterií)

Dokovací stanice 420 g

 

Záznam dat

Získávání: 2 datové body za 1 mm

Rychlost/Frekvence: 400 vzorků za sekundu (rychlostí 0.2 m/s; ~400 Hz)

Úhlové rozlišení snímače: ±0.2 stupně

Technická chyba: max. ±0.5 stupně

Napájení

Baterie: 2 alkalické, R6P, AA, 1.5 V

Životnost: přibližně 3 měsíce

Spotřeba energie: během záznamu přibližně 200 mW

 

Přenos dat

Bluetooth (IEEE 802.15) 2.4-2.48 GHz

Dosah: do 10 m

Interference a odstraňování poruch

Toto zařízení bylo testováno a je v souladu s EMV-pokyny: EN 60601-1-2:2001 části, EN 55011, EN 61000-4-2, EN 6100-4-3, EN 61000-4-8