Nová éra v neivazivním monitorování minutového srdečního výdeje.

Přestaňte hádat… Začněte měřit!

PhysioFlow je přístroj pro kontinuální neinvazivní monitorování srdečního výdeje a dalších hemodynamických parametrů. Technologie, kterou PhysioFlow využívá je založena na inovovaném principu impedanční kardiografie tzv. Signal Morphology-based Impedance Cardiography (SM-ICG). Přesnost této technologie je srovnatelná s přesností invazivních technik a její snadná reprodukovatelnost a citlivost jsou do této chvíle nepřekonané.PhysioFlow je první plně validní systém využitelný mimo jiné také na jednotkách intenzivní péče a během tělesného zatížení.

Standartní impedanční kardiografie je použitelná pouze u normálních jedinců nebo u jedinců blízko normálu a navíc pouze v klidu nebo v podmínkách velice mírného zatížení. Obezita, plicní edém, dušnost nebo dýchací pohyby jsou dobře známé limitující okolnosti. Tato metoda je navíc velice citlivá na správné umístění elektrod.
Hlavní příčinou způsobující tato omezení je zaprvé malá velikost impedančního signálu (1/1000 velikosti EKG signálu) a z ní vyplývající vysoká senzitivita k šumům a artefaktům. Zadruhé, pokud není monitorovaný jedinec normální nebo blízko normálu, není v klidu nebo nejsou elektrody umístěny zcela optimálně, klíčový parametr rezistance neboli Z0 je velice nepřesný.

PhysioFlow používá novou filtrační technologii, která vylepšila stabilitu signálu a poměr signál/šum. Tato technologie navíc není závislá na parametru Z0.

Technologie SM-ICG využívá dvě úrovně filtrování šumů. První filtr zabezpečuje, že impedanční signál není ovlivňován elektronickými nebo fyziologickými šumy přicházejícími z vnějšího prostředí.

Druhý filtr nazvaný HD-Z (High Definition Impedance) je určený k eliminaci artefaktů přicházejících z oblasti hrudní dutiny, jež nejsou spojeny se srdečním cyklem a průtokem krve srdcem.

Díky PhysioFlow je tak možné sledovat hemodynamické parametry při fyzické zátěži různé intenzity, u obézních jedinců, thoracic fluid overload, u pacientů s CHOPN, u jedinců s nízkým srdečním výdejem atd.

Měřené parametry

Parametr Jednotka Nízká hodnota Střední hodnota Vysoká hodnota
Minutový srdeční výdej (CO) l/min 4,5 6,0 7,4
Srdeční index (CI) l/min/m² 2,5 3,3 4,1
Srdeční frekvence (HR) bpm 50 72 90
Tepový objem (SV) ml 60 85 115
Index tepového objemu (SVi) ml/m² 35 46 65
Systolický krevní tlak mmHg 100 120 160
Střední arteriální tlak mmHg 73 93 110
Diastolický krevní tlak mmHg 60 80 95
Index systémové vaskulární rezistence   (SVRi) Dyn.s/cm5.m² 1600 2050 2500
Systémová vaskulární rezistence   (SVR) Dyn.s/cm5 885 1135 1385
Index práce levého srdce (LCWi) kg.m/m² 3,0 4,0 5,0
Ejekční frakce (EF) % 50 62 75
Index kontraktility (CTI) 60 120 180
Ejekční čas levé komory (LVET) ms 240 300 360
Early Diastolic Filling Ratio (EDFR) 0 33 66
Thoracic Fluid Index (TFI) 80 100 120

Oblasti využití PhysioFlow

 Kardiologie:

– pro včasnou diagnostiku hemodynamické nerovnováhy je lepší a levnější než Dopplerovská echokardiografie

– možné využití při monitorování farmakoterapie

– optimalizace kardiostimulátoru

– zvyšuje citlivost zátěžových testů a poskytuje možnost přímého měření práce srdečních komor

 Fyziologie:

– jediný systém, který poskytuje přesné kontinuální měření hemodynamických parametrů v obtížných podmínkách zátěžového testování

Intenzivní péče:

– ovlivňuje včasnou diagnostiku naléhavých případů (šok)

– monitoring hemodynamiky u nestabilních pacientů

– poskytuje „záchrannou síť“ během operací

Vnitřní lékařství a porodnictví:

– výrazně zkvalitňuje kontrolu lékové terapie u pacientů s hypertenzí

– může pomoci při včasné detekci preeklampsie

Pulmonologie:

– detekuje hemodynamické anomálie v průběhu zatěžování a napomáhá tak k pochopení komplexních onemocnění plic (CHOPN, plicní hypertenze, atd.)

Intenzivní péče:

– ovlivňuje včasnou diagnostiku naléhavých případů (šok)

– monitoring hemodynamiky u nestabilních pacientů

– poskytuje „záchrannou síť“ během operací

  

PhysioFlow Enduro

PhysioFlow

 PhysioFlow Enduro je první kompaktní (velikost Holteru) bezdrátový monitor minutového srdečního výdeje. Umožňuje nahrávání a ukládání dat v reálném čase. Je vhodný pro trenéry, zátěžové fyziology a pro citlivější měření kardiologických pacientů testovaných na běhacím koberci.

 Technická specifikace:

Rozměry: 115 x 85 x 18 mm
Hmotnost: méně než 200g (s bateriemi)
Filtr: HD-Z
Napájení: baterie AA, 6 hodin provozu
Doba záznamu: 24 hodin záznamu dat (paměť MMC), možnost jejich stažení přes USB port nebo Bluetooth
Technologie záznamu: bezdrátový monitoring v reálném čase využívající BlueTooth (typ I), dosah100 metrů
Software: PhysioFlow PF107 MS-Windows pro zobrazení, analýzu a ukládání dat
OS: Windows XP (SP2 nebo SP3), Windows 7
Systémové požadavky: RAM 1 GB, pevný disk 500 MB, 14-ti palcový XVGA monitor, procesor 1.7 GHz X 86
Příslušenství: 6 gelových hrudních elektrod

 

PhysioFlow Q-Link

product_physioflow_PF07_qlink

 Model Q-Link vychází z modelu Enduro, je napájený ze sítě a k počítači je připojený skrze USB port. Kombinace vyspělé technologie, levného provozu a výkonného, uživatelsky přívětivého softwaru předurčuje Q-Link k využití při rutinních výkonech v klinické oblasti od případů selhání srdce až po vážnou hypertenzi.

 

Technická specifikace

Rozměry: 126 x 96 x 20 mm
Hmotnost: méně než 200g
Filtr: HD-Z
Připojení: kabel k pacientovi (délka 1 metr), USB kabel (délka 1,8 metru) pro přenos dat a napájení (5V, 300mA)
Software: PhysioFlow Enduro MS-Windows pro zobrazení, analýzu a ukládání dat
OS: Windows XP (SP2 nebo SP3), Windows 7 nebo novější
Systémové požadavky: RAM 512 MB, pevný disk 100 MB, 14-ti palcový XVGA monitor, procesor 1.4 GHz X 86; tiskárna kompatibilní s MS-Windows
Příslušenství: 6 gelových hrudních elektrod