MĚŘTE LAKTÁT PŘÍMO V TERÉNU!

Lactate Scout+ je mobilní analyzátor krevního laktátu vhodný pro použití přímo „v terénu“. Jeho malé rozměry, výsledky měření známé do deseti sekund, pouze 0,2 µl vzorku krve a bezdrátový přenos dat do počítače z něj činí ideální přístroj pro použití ve vrcholovém i rekreačním sportu.

Měření laktátu probíhá na základě enzymaticko-amperometrické detekce. Zařízení čte elektrický signál, který vzniká reakcí mezi vzorkem a biochemickým činidlem na vloženém senzoru. Tento signál přímo odpovídá koncentraci laktátu ve vzorku.

Jsou používány jednorázové “Sip In” senzory, které automaticky odeberou požadovaný objem vzorku. Senzor musí být vložen do zařízení dříve, než je vzorek odebírán, protože biochemická reakce se spustí, jakmile se krev dostane do kontaktu se snímačem. Hned poté dochází k vyhodnocení vzorku krve. Není možné provádět z předem připravených nebo použitých senzorů.

Laktát je produkován, když svaly využívají sacharidy k vytváření energie pro fyzický výkon. Základním metabolickým procesem je v tomto případě glykolýza. Ta probíhá neustále, avšak na významu nabírá pokud svaly potřebují energii během dlouhého souvislého zatížení a dostupnost kyslíku k buňkám je omezená. Zvýšená glykolýza produkuje ionty vodíku a laktát.

Pravidelný vytrvalostní sport by měl probíhat pouze v rámci tzv. “laktát steady-state” neboli vyváženého vztahu mezi produkcí laktátu a jeho odbouráváním.

   Laktát [v krvi] = Laktát [produkovaný] – Laktát [odbouraný]

Při vyšší intenzitě fyzického zatížení dosáhne hladina laktátu v krvi hodnoty tzv. anaerobního prahu. V tomto bodě se začne laktát v krvi rychle akumulovat a jeho odbourávání je omezeno. Tento bod lze stanovit testy s rostoucí intenzitou zatížení v definovaných intervalech, např. na běhacím koberci, na bicyklovém ergometru nebo přímo „v terénu“. Čím vyšší je úroveň úsilí (rychlost běhu, watty na bicyklu), když  se objeví vzestup laktátu indikující anaerobní práh, tím trénovanější sportovec je.

Technická specifikace

Princip měření: enzymaticko-ampérometrické stanovení laktátu v čerstvé kapilární krvi
Rozsah měření: 0,5 -25,0 mmol/l
Objem vzorku: 0,2 µl
Délka doby měření: 10 sekund do zobrazení výsledku od vložení kapky vzorku
Přesnost měření: 3% (± 0.2 mmol/L) pro rozsah Hct 35 – 50%
4 % (± 0.3 mmol/L) pro větší rozsah Hct
Hematrokrit – rozsah: 20 – 70%
Teplota okolí: min. +5 °C, max. +45 °C
Vlhkost okolí: do 85% relativní vlhkosti
Paměť přístroje: 250 měření
Rozměry: 91x55x22mm
Hmotnost: 80g včetně baterií
Zobrazení: LCD display
Napájení: 2×1.5VAAA/LR03 (více než tisíc testů)
Bezdrátové připojení: Bluetooth  (Class II module BT 1.2.)