BIACORPUS RX 4004M

ANALÝZA TĚLESNÉHO SLOŽENÍ

Referenční přístroj pro měření tělesného složení včetně jednotlivých segmentů

Grafický výstup bioimpedančním vektorem a dalšími názornými grafy

Analýza stavu hydratace včetně nitrobuněčné a mimobuněčné vody

Velmi příznivá cena + software zdarma = žádné další náklady

Moderní nutriční medicína již neposuzuje nutriční a zdravotní stav na základě tělesné hmotnosti, ale analyzuje tělesné složení pomocí bioelektrické impedanční analýzy (BIA). Změny tělesné hmotnosti mohou spočívat ve změnách objemu vody v těle, tělesného tuku a svalů těla. Proto může být hodnocení stavu v rámci lékařské konzultace úspěšné jen při respektování jednotlivých tělesných složek.

Bioelektrická impedanční analýza (BIA) je již několik le tuznávaná jako jednoduchá, rychlá a neinvazivní metoda měření tělesného složení. Při velmi nízkých nákladech je možné spolehlivě analyzovat tělesný stav. V roce 2004 popsala European Society for Clinical nutrition and Metabolism (ESPEN) s využitím evropských směrnic k metodice a použití BIA základ pro úspěšnou práci s bioelektrickou impedanční analýzou (BIA).

Měřicí metoda BIACORPUS RX 4004M citlivá na změnu fáze používá k určení tělesného složení různou vodivost jednotlivých složek těla při různých frekvencích měřící veličiny. Aplikací slabého střídavého proudu se měří
odpor těla a fázový úhel (posun). Měření probíhá při frekvenci 50kHz nebo ve frekvenčním spektru od 1 do 80 kHz:

  • Rz = Ohmický odpor k určení tělesné vody
  • Xc = Kapacitní odpor k měření tělesných buněk (svalstva)
  • Fázový úhel (PA) = Fázový posun proudu a napětí, který vzniká průchodem buňkami těla. Fázový úhel se často uvádí jako důležitější parametr pro posouzení buněčné hmoty těla popř. svalstva

S BIACORPUS RX 4004M mohou být stanoveny následující složky:

02_formavita_biacorpus_prospekt-biacorpus-rx4004_dts_seite_2

Tělesné složení

  • Tuková hmota (A)
  • Tukuprostá hmota (B) vč. buněčné hmoty těla (BCM) Celková tělesná voda (TBW)
  • Rozdělení tělesné vody na oblast extracelulární a intracelulární (C)

Přehledný SW BodyComposition V 9.0 pro vyhodnocování naměřených dat

bodycomp-bia-software-medi-cal2

SW BodyComposition V 9.0