Michal Břetenář

Kondiční trenér

Díky tréninku se SpiroTigerem a Moxy jsem mohl práci posunout na úplně jinou úroveň. Tyto pomůcky dávají kondiční přípravě nový rozměr, přesnost a skvěle se doplňují. Díky SpiroTigeru se z dechové limitace stává přednost a díky Moxy vím, zda trénink nezvládá jen hlava nebo opravdu tělo…