Hodnocení výskytu muskuloskeletálních obtíží

V časopise České stomatologické komory vyšel článek na téma: Hodnocení výskytu Muskuloskeletálních obtíží u zubních Lékařů stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové – pilotní studie. 

Pro toto hodnocení bylo použito zařízení Spinal Mouse, které je určené k mapování dynamiky páteře.

Celý článek si můžete přečíst zde.